pole przekroju osiowego stozka od pola

Baza znalezionych fraz

tokio-hotel-und-ich-ich *Frei im Freien Fall

Temat: Zadania -bryły obrotowe
zad.1 Pole powierzchni bocznej stożka ma 15π , a wyskość 4 . Oblicz obiętość stożka . zad.2 Oblicz obiętość stożka wiedząc , że jego pole powierzchni całkowitej wynosi 36π , a tworząca ma długość 5. zad3 Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do jego pola powierzchni całkowitej wynosi 2/3 . Wyznacz miarę kąta jaki tworzy wysokość tego stożka z tworzącą oraz oblicz stosunek pola podstawy do pola przekroju osiowego stożka . zad4 Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem , wyznacz miarę kąta między tworzącą i osią tego stożka . zad5 Przekrój osiowy walca jest prostokątem o polu 12 i przekątnej o długości 5 . Oblicz obiętość i pole powierzchni bocznej walca. zad6 3 kule o promieniach 1,2,3 są wzajemnie styczne , oblicz pole trójkąta ... , kulę tą przetopiono na stożek , którego pole powierzchni bocznej jest 3 razy większe od pola podstawy . Oblicz wysokość i pole powierzchni całkowitej stożka . zad9 Kule wpisano w sześcian oblicz stosunek pola powierzchni kuli do pola całkowitego sześcianu . zad 10 Oblicz obiętość bryły powstałej w wyniku obrotu trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 i 4 względem przeciwprostokątnej . Z...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=1422Temat: Matematyka. Pomocy!
Bardzo proszę o pomoc w zadankach. 1.Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równe (12+ √3) dm2, a stosunek krawędzi podstawy ‟a” do wysokości ściany bocznej ‟h” jest równy 1:2. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. 2.Obwód podstawy walca ma długość 30 âˆŹcm, zaś przekątna przekroju osiowego ‟d” tworzy z wysokością walca kąt 60Âż. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego walca. 3.Pole powierzchni bocznej stożka jest dwa razy większe od pola podstawy, a promień podstawy ma długość 6cm. Oblicz kąt nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy oraz objętość bryły.
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=4400


Temat: Pole przekroju osiowego stożka
l - tworząca stożka, r - promień podstawy stożka, pole przekroju osiowego stożka,to trójkąt równoramienny o podstawie 2r = 4 i ramionach l, oraz kącie między ramionami 120 st.; poprowadż wysokosć z wierzchołka kąta 120 st.i z funkcji ctg 60st. = h/r oblicz h; masz wszystko do policzenia pola przekroju, powodzenia
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=6001


Temat: Zadania z brył
" />Zad. 1 Stosunek powierzchni bocznej stożka do jego pola podstawy jest równy 3. Oblicz tangens kąta między wysokością i tworzącą. Zad. 2 Przekrój osiowy walca jest prostokątem o obwodzie 60 cm. Oblicz największe możliwe pole boczne tego walca. Zad. 3 Pole powierzchni bocznej pewnego walca jest 3 razy wieksze od sumy pól jego podstaw. Oblicz pole przekroju osiowego tego walca jesli wiadomo, ze przekatna tego przekroju ma dlugosc 12 cm. Zad. 4 Średnica podstawy walca ma te sama dlugośc co wysokosc tego walca. Jaka czesc objetosci walca zajmuje kula wpisana w ten...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=71360


Temat: bryła obrotowa
" /> Po obrocie powstanie bryła złożona z dwóch stożków (przystających) i walca. Pole przekroju osiowego to suma pól dwóch przystających trójkątów równoramiennych i prostokąta. Trójkąty równoramienne mają wysokość równą 2...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=106449


Temat: wyznacz miary katów
" />Trójkąt prostokatny obraca się wokół dłuzszej przyprostokatnej. Wiedząc że pole powieszchni całkowitej powstałego stożka jest 2 pierwiastki z 3pi razy większe od pola trójkąta , wyznacz miary katów tego trójkata. 2. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, promień podstawy stozka ma długość R. Oblicz pole przekroju wyznaczonego przez dwie tworzące , wiedzą, że katy zawarrty między nimi ma miare pi przez 6 3.Wysokość stożka ma długość H. Miara kata miedzy wysokościa a tworzącą wynosi pi przez 3 Oblicz pole przekroju tego stozka płaszczyzną poprowadzoną przez dwie tworzące wzajemnie prostopadłe. Prosze o pomoc...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=109085


Temat: metode rozwiazania i dylemat
" />Zadanie: pole przekroju osiowego stożka jest pi sqrt{3} razy mniejsze od pola powierzchni całkowitej tego stożka. wyznacz miarę kąta, jaki tworzy promień podstawy z tworzącą. zrobiłem to tak: pole przekroju to pole stożka: Pc= z tego wyliczyłem póżniej jak mamy trójkąt stanowiący połowę przekroju osiowego, to kąt u góry przy wierzchołku oznaczyłem jako po czym stawiłem taką równość, z tw. sinusów:...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=190022


Temat: Stożek, przekrój osiowy i kąt
" />Pole przekroju osiowego stożka jest pi razymniejsze od pola powierzchni całkowitej. Wyznacz miarę kąta zawartego między tworzącą a wysokością stożka. Zrobiłam kilka równań ale nie umiem dojść do żadnej funkcji...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=160361


Temat: Pole całkowite i objętość trapezu
" /> Powyżej przekrój osiowy otrzymanej bryły. W wyniku obrotu otrzymamy walec, z którego u góry wycięto stożek. Pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły jest sumą pól powierzchni jednej podstawy walca o promieniu DA + pole powierzchni bocznej walca o takim samym promieniu podstawy i wysokości 10 + pole pow. bocz, stożka o promieniu podstawy takim jak w walcu (=DA) i tworzącej . Objętość= objętości walca pomniejszonej o objętość stożka. Więc musimy tylko wyznaczyć , co czynimy z równoramiennego trójkąta prostokątnego CEB i tweirdzenia Pitagorasa .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=67840


Temat: ostroslup, stozek, walec
" />Witam. Proszę o pomoc w zadaniach. 1. W ostrosłupie prawidłowym czworokatnym pole jednej sciany bocznej jest równe polu podstawy tego ostrosłupa. Oblicz sinus kata, jaki tworzy wysokosc ostrosłupa z wysokoscia jego sciany bocznej. 2. Pole powierzchni bocznej stozka jest dwukrotnie wieksze od pola jego podstawy. Wyznacz miare kata rozwarcia stozka. 3. Pole powierzchni bocznej walca jest 3 razy wieksze od sumy pól jego podstaw. Oblicz pole przekroju osiowego tego walca, jezeli wiadomo, ze przekatna tego przekroju ma długosc 12cm.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=120957


Temat: całka powierzchniowa - pole pow. stożka
" />Pomocy! Takie oto zadanie mi sie trafilo i mam z nim spory problem: Naszkicowac obliczanie pola powierzchni bocznej stożka kołowego mającego przekrój osiowy w kształcie trójkąta równobocznego o boku 2√3 za pomocą całki powierzchniowej. Czyli, wyglada na to ze jest to stozek o rownaniu ograniczony do z=3. Trzeba to jakos sparametryzowac itd. tylko jak ? Bede wdzieczny za kazda wskazowke pozdrawiam...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=16337


Temat: kąt rozwarcia
" />Hej:) mam takie zadanko, i nie wiem do konca jak je zrobic... Pole przekroju osiowego stożka jest razy mniejsze od pola powierzchni całkowitej stożka. Wyznacz miarę kąta rozwarcia stożka. obliczylem,...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=116923


Temat: (4 zadania) Zadania dotyczące stożków
" />Mam 4 zadania... rozwiazalem je ale chcialbym aby ktos mi je sprawdzil, bo zalezy mi na poprawnosci. A więc: Zad 1. Stożek i walec mają równe tworzące, równe pola powierzchni i równe objętości. Oblicz stosunek pola przekroju osiowego stożka do pola przekroju osiowego walca. Zad 2. W kule wpisano stożek o tworzącej równej średnicy podstawy. Oblicz stosunek objętości tych brył. Zad 3. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem o polu powierzchni równym 144 cm^2. W kącie przy podstawie Alfa=Pi/4. Oblicz obj. stożka. Zad 4. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Objętość stożka jest równa 18Pi*sqrt(3) cm^3. Oblicz średnice podstawy stożka. Zadania łatwe, prosił bym o spr. i podanie wyników.... Dziękuje
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=1298


Temat: Pole i objętość stożka
" />1. Powstanie bryła złożona z dwóch stożków "sklejonych" podstawami. Objętość tej bryły to suma objętości stożków. Promień podstawy (oba mają taki sam) to wysokość h w trójkącie opadająca na przeciwprostokątną AB, z kolei wysokości stożków to odcinki na jakie wspomniana wysokość dzieli przeciwprostokątną. Wyliczymy wysokość trójkąta ze wzoru na pole: czyli nasze Z tw. Pitagorasa możesz policzyć długości odcinków na jakie wysokość dzieli przeciwprostokątną. Potem już tylko wzór na objętość. Powierzchnia całkowita bryły to suma pól powierzchni bocznych obu stożków. 2. Hmm... tam jest 6cm, dość wysoka byłaby taka wieża (80 km) ? przyjmuję 6 metrów Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoramienny o wysokości 8m i podstawie 12m. Z tw. Pitagorasa liczymy przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym (jednocześnie to tworząca stożka l). Jak obliczysz l to potem już do wzoru na pole powierzchni bocznej stożka: no i trzeba pamiętać o tych 10%:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=105830


Temat: Oblicz objętość ostrosłupa
" /> ">Pole powierzchni bocznej stożka jest cztery razy większe od pola podstawy ">Obwód przekroju osiowego stożka jest równy 30 Przekrój osiowy stożka to trójkąt równoramienny o podstawie 2r więc: Wylicz r, do objętości potrzebujesz wysokości stożka H, zerknij na przekrój i z tw. Pitagorasa:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=165520


Temat: ostrosłup prawidłowy czworokąty, walec i stożek - zadania
i wysokość walca tak, aby jego objętość była maksymalna. Zad 3 Wyznacz miarę kąta między osią symetrii k i tworzącą takiego stożka, którego pole powierzchni całkowitej jest razy większe od jego pola przekroju osiowego.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=108747


Temat: Kilka zadań z pola i objętości.
" />Witam, Potrzebuje pomocy w zrobieniu tych zadań Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 2cm, a krawędź boczna 3√ 2. Oblicz objętość i pole bryły. 2. Oblicz pole i objętość czworościanu foremnego o krawędzi 6cm. 3. Przekątna prostopadłościanu o podstawie kwadratowej ma dł. 2dm i jest nachylona pod kątem 45°. Oblicz objętość prostopadłościanu. 4. Oblicz pole powierzchni graniastosłupa o podst. trójkąta prostokątnego, w którym przyprostokątne mają długość 4cm i 8cm, a wysokość prostopadłościanu ma 10cm. 5. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o długości 8cm Oblicz pole powierzchni i objętość stożka. 6. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca, w którym przekątna przekroju osiowego o dł. 8cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°. Jeśli byście mogli to prosiłbym o przynajmniej kilka z...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=33936


Temat: Stożek i walec.
" />Dzień dobry, proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań. 1. Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 40 cm i tworzy z podstawą walca kąt alfa. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca, jeśli 2.Powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie alfa i promieniu 12 cm. Oblicz pole podstawy tego stożka jeśli: a) alfa = 60 stopni, b) alfa = 180 stopni c) alfa = 240 stopni d) alfa = 270 stopni. 3. Powierzchnią boczną stożka jest wycinek koła o kącie alfa i promieniu 15 cm. Podstawę tego stożka można wyciąć z kwadratu o boku 6 cm. Wyznacz największą możliwą miarę kąta alfa. 4. a) Kąt rozwarcia stożka ma miarę 30 stopni, a jego wysokość jest równa 4 cm. Oblicz pole podstawy tego stożka () b) Kąt rozwarcia stożka ma miarę 60 stopni a pole jego powierzchni bocznej jest równe . Oblicz objętość tego stożka. c)Pole powierzchni bocznej stożka jest dwukrotnie większe od pola jego podstawy. Wyznacz kąt rozwarcia tego stożka. 5. Pole powierzchni całkowitej stożka jest równe , a średnica jego podstawy ma długość 12cm. Oblicz objętość tego stożka. 6. a) Objętość stożka o wysokości 2 c, jest równa . Wyznacz kąt między tworzącą stożka a jego podstawą. b) Pole powierzchni bocznej stożka , a pole powierzchni całkowitej .Wyznacz kąt między tworzącą stożka a jego podstawą.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=156473


Temat: Pola przekroju
" />1. Mam zadanie, nie wiem jak się za nie zabrać. Oblicz pole przekroju osiowego stożka wiedząc, że kąt zawarty między tworzącymi ma miarę 120*, a średnica podstawy 8cm. Przekrój jest trójkątem równoramiennym i skoro ten na górze ma 120* to te 2 pozostałe mają po 30*. Myśle, że powinnam tu znaleźć wysokość przekroju, niestety nie wiem jak. Odp to 16 pierwiastków z 3. 2. Pole przekroju osiowego stożka wynosi 65cm(kwadratowych). Oblicz obwód podstawy stożka wiedząc, że jego wysokość jest o 30% większa od średnicy podstawy. (nie wiem, czy się da tu zastosować...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=117685


Temat: objętości, kąty w walcu
" />Wskazówki: 1) Wysokością walca H mogą być boki o długości 8 lub 12. Drugi z boków to obwód podstawy. Należy więc rozpatrzeć dwa przypadki. Znając obwód podstawy oblicz promień podstawy R oraz średnicę D. Przekątna przekroju osiowego walca to przekątna prostokąta o wymiarach D i H 2) Oblicz wysokość H tego trapezu. Powstała bryła, to walec z "wyciętymi" w jego podstawach stożkami. Wymiary walca: promień podstawy=H wysokość=A (A - dłuższy bok trapezu) Wymiary stożków: promień podstawy=H wysokość=(A-B)/2 (B - krótszy bok podstawy) Objętość powstałej bryły: Różnica objętości walca i dwóch stożków Pole powierzchni powstałej bryły: Suma powierzchni bocznej walca (zielona) i dwóch pól powierzchni bocznych stożka (czerwona). Tak wygląda ta bryła (oczywiście taki sam wycięty stożek jest w drugiej podstawie walca)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=179987


Temat: Stożek - 3 zadania
" />Witam Mam problem z trzema zadaniami ze stożkiem. Czym różni się Pole powierzchni bocznej od pola przekroju osiowego? Oto zadania 1. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem o polu 100 cm kwadratowych i kącie przy podstawie 60 stopni. Oblicz objętośc i pole powierzchni bocznej stożka podobnego do danego w skali k = 2. 2. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym o polu 24 cm kwadratowych. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka. 3. Pole powierzchni bocznej stożka jest dwa razy większe od pola podstawy a promień podstawy ma 6 cm. Oblicz objętość bryły....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=53392


Temat: Strożek, walec, graniastosłup-zaliczenie semestru
. Wyznacz miarę kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy. Odp. 2) Przez środek wysokości stożka poprowadzono prostą równoległą do tworzącej długości k. Oblicz długość odcinka będącego częścią wspólną prostej i stożka. Odp. 3) Pole podstawy walca jest równe , a pole jego przekroju osiowego - . Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego walca. Odp. +∏ 4) W walec wpisano sześciokątny graniastosłup prawidłowy. Wyznacz stosunek pola powierzchni bocznej walca do pola powierzchni bocznej graniastosłupa. Odp. 5) Przekątna prostokąta ma długość 30cm, a jego pole wynosi . Znajdź objętość bryły otrzymanej przez obrót tego prostokąta dookoła większego boku. Odp. 6) Oblicz długość promienia podstawy walca wiedząc, że objętość walca jest równa , a pole jego powierzchni całkowitej równa się . Odp. lub 7) Przekrojem osiowym walca...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=98304Form:

Wątki

tokio-hotel-und-ich-ich *Frei im Freien Fall
pole wartość napęd dysków optycznych tsstcorp cd/dvdw sn-s082d
Pole wartość mikroukład płyty głównej VIA VT8377 Apollo KT600 sciągnij
pole wartość Nazwa płyty głównej Gigabyte ga-8i915g-mf (2 PCI
pole namiotowe na granicy Czech i Austrii
Pole namiotowe Campingi Bialogora
pole wielokąta ogólny wzór
Pole nadawca zawiera adres
Pole namiotowe morze las
pole campingowe Jaroslawiec nad morzem
pole widzenia Badanie Warszawa
gratka-domy
jak dzwoni taniej z zagranicy
odziez robocza gdansk
rafa kapitza
nfs mw patche download
Marilleva Pogoda


Dobre przy lepszym tanieje. Przysłowie ludowe
Gdy nie wieją żadne wiatry - i kurek na kościele ma charakter. Stanisław Jerzy Lec
Exemplis discimus - przykłady uczą; uczymy się na przykładach.
Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy. Benito Mussolini (1883 - 1945)
Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne. Przysłowie mongolskie