podatek Zryczałtowany od umowy najmu

Baza znalezionych fraz

tokio-hotel-und-ich-ich *Frei im Freien Fall

Temat: Jak mam zaplacic podatek od wynajmu ?
... w umowie). Jak mam zaplacic ten | podatek zryczaltowany 8,5 % ? Oczywiście *przed* otrzymaniem należności poinformowałeś naczelnika US, że najem prywatny rozliczysz ryczałtem. Od 2009 chyby wystarczy w terminie płatności...
Źródło: topranking.pl/1853/jak,mam,zaplacic,podatek,od,wynajmu.phpTemat: cosik za grosik
cosik za grosik Podatnik wynajmuje osobie fizycznej lokal mieszkalny, a jako formę opodatkowania wybrał zryczałtowany podatek dochodowy. Zgodnie z zawartą umową otrzymuje czynsz, a najemca dodatkowo opłaca czynsz ustalony przez administrację, ... organ podatkowy wyjaśnił, że podstawą ustalenia wysokości przychodów z najmu jest zawarta pomiędzy stronami umowa określająca wysokość czynszu. Wynikający z zawartej umowy czynsz stanowi przysporzenie majątkowe i przychód, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Składnikiem przychodu osiągniętego z najmu przez wynajmującego nie będą zaś w ocenie organu ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu, pod warunkiem że na podstawie umowy to najemca ma być obowiązany do ich ponoszenia. Opłaty te nie mieszczą...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,73201012,73201012,cosik_za_grosik.html


Temat: Wynajmujesz mieszkanie - fiskus będzie łaskawszy
Wynajmujesz mieszkanie - fiskus będzie łaskawszy według wcześniejszych projekcji stawka podatku zryczałtowanego miała spaść do 5%, tak, by zachęcić podatników do legalnego zawierania umów najmu i ujawniania dochodów przed fiskusem (wiadomo - mniejsza stawka, ale więcej wpłacających podatek). I co się okazuje? minister pozostawia stawkę podatku dla najbiedniejszych, ale tym zamożnym, wynajmującym ludziom wypasione nieruchomości - obniża o kilkanaście procent (z 20...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,94666905,94666905,Wynajmujesz_mieszkanie_fiskus_bedzie_laskawszy.html


Temat: porady z Gazety prawnej
Czy może być ryczałt z kartą Czy może być ryczałt z kartą Prowadzę działalność gospodarczą i płacę podatek w formie karty podatkowej. Chcę wynająć mieszkanie. Czy mogę płacić ryczałt od najmu? Tak. Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o podatku zryczałtowanym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych poza pozarolniczą działalnością gospodarczą podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Oznacza to, że z ... najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może skorzystać każda osoba osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli tylko umowy te nie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,20733583,20733583,porady_z_Gazety_prawnej.html


Temat: kłopotliwy wynajmujący - co robić?
odpwoiedzialność karno-skarbową, bo z tytuły wynajmu miałeś dochody i powinieneś płacić zryczałtowany podatek, generalnie, niewleka kasa, lepiej odpuść i masz nauczke na przyszłość (mowa pisemna, + odpowiednia kaucja) POZDRO!
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,61,24675161,24675161,klopotliwy_wynajmujacy_co_robic_.html


Temat: mieszkanie w Polsce- jeszcze raz
oczywiscie mialem tu na mysli dzialalnosc gospodarcza w szeroki rozumieniu tego pojecia NIP, Regony, Konto w Banku itd, idt.Gdzie rozliczenie podlega innym zasadom.Jesli zas chodzi szczegołowo o rozliczenie przychodów z najmu nieruchomosci prywatnych to w przypadku najmu nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą, przychody będą opodatkowane 19-proc liniową stawką. Przychody z najmu majątku prywatnego podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. "Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przychody uzyskiwane z umów najmu (...) mogą być też opodatkowane ryczałtem. Stawka podatku, do kwoty przychodów stanowiących równowartość 4000 euro, wynosi 8,5 proc. Gdy przychody przekroczą ten limit, podatek wzrasta do 20 proc.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,720,75732901,75732901,mieszkanie_w_Polsce_jeszcze_raz.html


Temat: wynajem mieszkania
na podstawie umowy zawartej między wynajmującym i najemcą.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,620,12298932,12298932,wynajem_mieszkania.html


Temat: Wynajem mieszkania a meldunek.
Umowy najmu nie zgłasza się już do US. Trzeba to wykazać w PIT-cie, ale jeśli przed końcem roku przekroczysz kwotę 2 tysiące cośtam, to płacisz podatek zryczałtowany PIT 5 (mogłam się pomylić z numerami PIT). W każdym razie umów na 100% się nie rejestruje, a dokładych informacji udziela US. Z meldunkiem jest tak, że najemca idzie sam do gminy, sam wypełnia druki i sam się melduje przedstawiając swój egzemplarz umowy, na podstawie której ma prawo mieszkać w danym lokalu. Jeśli chcesz zawrzeć umowę na czas określony, to nie może być ona krótsza niż...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,14824066,14824066,Wynajem_mieszkania_a_meldunek_.html


Temat: wynajmowanie mieszkania w Polsce a pobyt za granic
są 2 mozliwości opodatkowania umowy najmu: - normalna, na zasadach ogólnych (wtedy liczy się podatek wg skali ale odejmuje różne koszty uzyskania przychodu) - ryczałtowa - ta w większości wypadków jest znacznie korzystniejsza bo wówczas dochodów z najmu nie sumuje się z przychodami z innych źródeł. Ryczałt płaci się od przychodu w wysokości 8,5 oraz 20 proc. Jeśli twoje przychody z tytułu najmu nie przekroczą w ciągu przyszłego roku kwoty 17 514,80 zł, płacisz 8,5 proc. Jeśli przekroczą, od każdej następnej złotówki przychodu płacisz 20 proc. (ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU z dnia 27 listopada 1998 r. DzU 98.144.930). Jeśli decydujesz się na ryczałt, musisz o tym poinformować swój urząd skarbowy pisemnie. Masz na to czas do 20 stycznia roku podatkowego (jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na ryczałt) albo do dnia poprzedzającego wynajęcie lokalu (ale nie później niż...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,80495435,80495435,wynajmowanie_mieszkania_w_Polsce_a_pobyt_za_granic.html


Temat: Najem, ryczałt - podstawa obliczenia
do podstawy obliczenia podatku zryczałtowanego. Obecnie przy zmianie lokatora z początkiem grudnia (umowa z poprzednim uległa rozwiązaniu z końcem listopada) zacząłem grzebać i znalazłem info oraz samo źródło - interpretację MF: PB2/MK/RB-033-050-132/04, w myśl której jeśli jest odpowiedni zapis w umowie najmu, "ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu" nie stanowią przysporzenia majątkowego i nie mogą być wliczane do podstawy obliczenia ryczałtu "jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia". W umowie mam co trzeba. Dawniej na wszelki wypadek i dla świętego spokoju obliczałem ryczałt od całej kwoty (odstępne + przekazywane przez lokatora mnie i przeze mnie dalej opłaty, wyszczególnione w aneksie do umowy), obecnie będę liczył tylko od odstępnego. O to jestem w miarę spokojny, mam natomiast inne ... niepotrzebnie nadpłaconą część podatku, przynajmniej od początku tego roku? Jeśli mogę się upominać - jak się do tego zabrać? Wystarczy w PIT-28 w wyszczególnieniu miesięcznym wpisać inne kwoty, niż te, wg których wyliczałem i wykazać sporą nadpłatę? To będzie podejrzane... 2. Melduję w US o zmianie lokatora, załączam kserokopię wypowiedzenia poprzedniej i kserokopię obecnej umowy. Do listopada br. płaciłem miesięcznie 46 zł ... włącznie z opłatami eksploatacyjnymi, które biorę na siebie), w zamian za samodzielne malowanie przez nią mieszkania i kilka drobnych napraw, co dokładnie udokumentowałem w umowie. Mam płacić podatek ryczałtowy za grudzień?...
Źródło: topranking.pl/1853/najem,ryczalt,podstawa,obliczenia.php


Temat: Czy podatek ryczałtowy płacony przy wynajmie ni...
generalnie "opłaty to przychód".Otóż po nowelizacji ustawą z 12 listopada 2003, w pierwotnej ustawie o podatku zryczałtowanym mamy kluczowy dla ryczałtu art.6 ust.1a, który mówi, że "Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów {najmu}, stosuje się art. 11 ust.2-2b ustawy o podatku dochodowym" (a nie art.16a tej ustawy, jak sugeruje w swe analizie pan Marczak z KPMG).W owym zaś art.11 ustawy o podatku dochodowym tylko ust.2a punkt 3 dotyczy i wymienia przypadek najmu lokalu,mówiąc:"Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:[...]jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku- według równowartości CZYNSZU, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku". A więc ustawa jasno precyzuje: tylko "czynszu", a przecież telefon, TV,gaz, woda nie mają nic...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,10259681,10259681,Czy_podatek_ryczaltowy_placony_przy_wynajmie_ni_.html


Temat: Niezbędna rzecz w każdym domu
CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH. -PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN. -PODATEK OD TOWARÓW I USLUG ORAZ PODATEK AKCYZOWY. -PODATEK ROLNY. -PODATNIKÓW I PLATNIKÓW. -ZASADY EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI. -ZRYCZALTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIAGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. UMOWY -BUDOWLANE -DZIERZAWA -FINANSE -KOMPUTERY -KONTRAKTY -LICENCJE -MAGAZYNY -NAJEM -PRACA -SPÓLKA -SPRZEDAZ -USLUGI UZYCZENIA USTAWY RACHUNKOWOSC -O RACHUNKOWOSCI. -O SYSTEMIE UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH. WEKSLE -DEKLARACJA WEKSLOWA. -INDOS. -PORECZONY WEKSEL...
Źródło: topranking.pl/1734/niezbedna,rzecz,w,kazdym,domu.php


Temat: Co zrobić z mieszkaniem?
A ja wcale nie jestem pewna, czy nie trzeba zwrócić US forsy z tytułu ulgi mieszkaniowej... Konieczność zapłaty zryczałtowanego podatku od sprzedaży mieszkań dotyczy WSZYSTKICH mieszkań (także tych "starych"), owszem, tą ... inne mieszkanie, to nie będę musiała zwracać ulgi, ale w Izbie Skarbowej uzyskałam informację, że to są dwie zupełnie różne kwestie, i owszem, nie będę musiała płacić zryczałtowanego podatku, ale ulgę ... (bez garazu, 37 m na Woli w starym 25 letnim bloku) sprzedałam w ciągu tygodnia w tym roku za 125 tys. A co do wynajmu - najlepiej próbować wynająć przez firmę, ... W jego przypadku koszty remontu wyniosły parę tysięcy i żadne kaucja tego nie pokryje, bo nie nikt ci nie wpłaci kaucji za parę miesięcy. Przy umowie z firmę łatwiej z niej...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,25,4001080,4001080,Co_zrobic_z_mieszkaniem_.html


Temat: Wspólne rozliczenie - korzystna zmiana
od przychodów osób duchownych (warunek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ... Jest to wniosek składany do organu podatkowego w momencie składania rocznego zeznania podatkowego. Wniosek o wspólne opodatkowanie musi być złożony nie później niż w terminie określonym do złożenia zeznania za rok ... został sporządzony przez oboje małżonków. Potwierdza to również wyrok NSA z 9 maja 2002 r. (SA/Sz 2475/00, niepublikowany), w którym sąd stwierdził, że nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym ... śmierci jednego z małżonków w trakcie roku podatkowego lub przed złożeniem zeznania rocznego, drugi z małżonków może skorzystać ze wspólnego opodatkowania. Jak bowiem wynika z art. 6a ustawy o PIT, wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez podatnika, który: • zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, • pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,34321375,34321375,Wspolne_rozliczenie_korzystna_zmiana.html


Temat: nasz parlament i nowelizacja specustawy
Wczoraj posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Z punktu widzenia osób wynajmujących mieszkania to ważny akt prawny. Całkowicie zmienia on zasady wynajmu. Nowelizacja wprowadza nową instytucję, tzw. najem okazjonalny. ... już przy podpisaniu umowy musi wskazać miejsce, gdzie się przeprowadzi w przypadku eksmisji. Jeżeli podany przez najemcę adres okaże się fikcyjny, to dostanie tylko 21 dni na znalezienie nowego lokalu. Po upływie tego terminu właściciel mieszkania może eksmitować lokatora na bruk. Ministerstwo Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za przygotowanie tych zmian prawnych, liczy na to, że ukrócą one szarą strefę najmu mieszkań, co zwiększy wpływy podatkowe do budżetu państwa. Z tego też względu nowe przepisy przewidują zachęty podatkowe dla właścicieli, którzy zdecydują się na zarejestrowanie umowy najmu w urzędzie skarbowym. Każda taka osoba będzie płaciła jeden zryczałtowany podatek od przychodów z najmu niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niezależnie od tego ile zarobi na wynajmie, właściciel mieszkania będzie musiał zapłacić fiskusowi tylko 8,5 proc. przychodów. Nowe zasady najmu mieszkań oznaczają więc dla właścicieli duże zyski. Dziś bowiem każdy, kto zarobi na wynajmie więcej niż 4 tys. euro rocznie, musi zapłacić podatek od nadwyżki wynoszący aż 20 proc. Zmiany chwali Jerzy Sobański z Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. – Zarejestrowanie umowy najmu w urzędzie skarbowym da właścicielowi pewne bezpieczeństwo i umożliwi dochodzenie roszczeń przed sądem – mówi Sobański. Natomiast zdaniem doradcy rynku nieruchomości Marka Obtulowicza niezależnie od zachęt, część osób i tak nie zarejestruje umowy, żeby w ogóle nie zapłcić fiskusowi podatku. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Nowe ... podatek. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Artykuł z dnia: 2009-12-18, ostatnia aktualizacja: 2009-12-18 09:03
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,103857971,103857971,nasz_parlament_i_nowelizacja_specustawy.html


Temat: W kierunku zmniejszania nękania Właścicieli ???
Kolejne propozycje zmian w ustawie o ochronie ... Wynajmuj mieszkanie po ludzku? Marek Wielgo 2009-02-17, ostatnia aktualizacja 2009-02-17 21:01:23.0 Ministerstwo Infrastruktury chce ucywilizować rynek wynajmu mieszkań. Zyskaliby na tym właściciele mieszkań, ... zapłaciliby mniejszy niż dziś podatek. Co będą mieli z tego lokatorzy? Dzięki zmniejszeniu ryzyka związanego z wynajmem na rynku pojawi się więcej mieszkań. W efekcie - najpewniej spadną czynsze. Z kolei fiskus miałby skorzystać dzięki zarejestrowaniu w urzędach skarbowych umów najmu. Resort infrastruktury ocenia, że dziś większość z nich jest zawierana na czarno. Choć podatek byłby niższy, to i tak do kasy państwa najprawdopodobniej wpłynęłoby więcej pieniędzy. Ministerstwo skierowało do konsultacji społecznych projekt stosownej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowością miałby być najem okazjonalny. Obejmowałby on jednak wyłącznie mieszkania wynajmowane przez prywatnych właścicieli (osoby fizyczne), dla których nie byłby to sposób na biznes. Umowy najmu byłyby zawierane na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż dziesięć lat. W umowie najemca musiałby oświadczyć, że w ... tym przypadku możliwa będzie nawet eksmisja na bruk! Ale uwaga! Właściciel będzie mógł skorzystać z takiej ochrony tylko wtedy, gdy umowę najmu zarejestruje w urzędzie skarbowym. Dodatkową zachętą ma być obniżenie podatku. Podatek zryczałtowany od przychodu z najmu okazjonalnego wynosiłby 5 proc., bez względu na wysokość przychodów (dziś 8,5-proc. do równowartości 4 tys. euro, a powyżej - 20 proc.). Z kolei właściciele rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, płaciliby niższy podatek, gdyż zaliczaliby do kosztów dużo większe niż obecnie odpisy amortyzacyjne (zamiast 1,5 proc. nawet 4,5 proc.). Marek Wielgo
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10096,90897018,90897018,W_kierunku_zmniejszania_nekania_Wlascicieli_.html


Temat: jak się rozlicza z podatku samotna matka?
2.790 zł) oraz ani do tej osoby, ani do jej dziecka w roku podatkowym nie miały zastosowania przepisy: art. 30c ustawy (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitym, 19% podatkiem), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 1), regulujące między innymi opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Warunek ten nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 1), tj. podatników osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, wniosek o ... powyższe warunki, to może - na swój wniosek - określić podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów, z tym że do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych, itp.) oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności (również w sytuacji, gdy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,571,32961035,32961035,jak_sie_rozlicza_z_podatku_samotna_matka_.htmlForm:

Wątki

tokio-hotel-und-ich-ich *Frei im Freien Fall
Pozyczam pieniadze rodzinie czy musze zaplacic podatek
podatek akcyzowy ZA samochody W 2008 roku
podatek od sprzedazy mieszkania otrzymanego w spadku
podatek VAT jak wyliczyc proporcje sprzedazy
podatek VAT OD TOWARW zmiany
podatek dochodowy od najniższej krajowej
Podatek od darowizny pieniężnej ... przepisy
podatek od nagrody w konkursie internetowym
podatek dochodowy od zapomogidla emeryta
podatek VAT usługi Irlandia
Single Amil
MASTERCOOK Practica
program do pobierania plikw z internetu
gry na komorke za 5 zl
rysunek dziecko Z wdka
X CZ Y


Dobre przy lepszym tanieje. Przysłowie ludowe
Gdy nie wieją żadne wiatry - i kurek na kościele ma charakter. Stanisław Jerzy Lec
Exemplis discimus - przykłady uczą; uczymy się na przykładach.
Faszyzm jest religią; XX wiek będzie znany w dziejach jako wiek faszyzmu. - wypowiedź po dojściu Hitlera do władzy. Benito Mussolini (1883 - 1945)
Aczkolwiek mąż i żona śpią na tej samej poduszce, to mają jednak przecież sny różne. Przysłowie mongolskie